Ansat hos Danske hospitalsklovne som Studentermedhjælper i kommunikation og fundraising. Facebook håndtering samt annoncering og udvikling af klovneløbsplatformen.